Služby

Naše kancelář provádí vymáhání pohledávek pro firemní i soukromé osoby. Naše postupy vymáhání vůči dlužníkům zahrnují všechny legální možnosti, od upomínání přes domluvu, osobní vymáhání i exekuce.

K vymožení pohledávky přistupujeme komplexně a to od prvotního provedení analýzy finanční situace dlužníka s následným řešením jeho problému až po řešení jeho finanční situace za účelem následného uspokojení pohledávky věřitele.

Žádné poplatky ani zálohy předem, veškerá naše odměna je až po vymožení. Pokud nevymůžeme, nic neplatíte. Provize z vymožené pohledávky se dle konkrétní situace pohybuje v rozmezí 20 – 30%.

Přehled produktů

Mimosoudní inkaso

Vymáhání pohledávek mimosoudní cestou všemi dostupnými prostředky v souladu s právním řádem ČR. Každé pohledávce věnujeme individuální péči.

Správa pohledávek

 

Dlouhodobější správa celého portfolia pohledávek a jejich mimosoudní inkaso.

Soudní inkaso

 

Vymáhání pohledávek soudní cestou. Na základě smlouvy o postoupení pohledávky za vás absolvujeme soudní řízení až k vydání platebního rozkazu nebo rozsudku.

Obchodní informace

 

Přehledné údaje o jakékoliv právnické osobě nebo podnikateli, které mají široké využití ve vaší podnikatelské a obchodní praxi.

Analýza pohledávek a poradenství

 

Podrobná analýza vašich pohledávek a návrh efektivního způsobu jejich řešení. Komplexní poradenství v oblasti pohledávek od prevence jejich vzniku po případnou exekuci a dohlížecí řízení. Zprostředkování prodeje pohledávek.

Sledování splatnosti faktur;

 

Dohlížíme na splatnost faktur a jejich včasné uhrazení hned od doby jejich vystavení, případně od několika dnů před datem splatnosti. Doba mezi vystavením daňového dokladu a inkasováním peněz se výrazně zkracuje.

Výstraha

 

Mezičlánek mezi nezaplacením faktury ke dni splatnosti a zahájením mimosoudního inkasa pohledávky. Dejte svému dlužníkovi ještě jednu šanci.

Exekuce a dohlížecí řízení

 

Zprostředkování exekuce, komunikace s exekutorem, zajištění potřebné administrativy. Dohled nad výkonem exekuce či jinou formou úhrady dluhu v případě momentální insolvence dlužníka.

Exekuce a dohlížecí řízení

Po soudním řízení, v jehož rámci jste se domáhali zaplacení vašich pohledávek, a poté, co soud vydá platební rozkaz nebo rozsudek, vám zprostředkujeme exekuci (doporučíme exekutora).

V případě momentální insolvence dlužníka můžeme po dobu deseti let (doba, po níž lze realizovat exekuční řízení od vydání platebního rozkazu nebo rozsudku) dohlížet na jeho finanční situaci a doporučit výkon exekuce v okamžiku, kdy se majetkové poměry dlužníka zlepší, nebo navrhnout jiné řešení vedoucí k zaplacení dlužné částky.

Spolupracovat s naší společností na výkonu exekuce můžete ve chvíli, kdy soud vydal platební rozkaz nebo rozsudek. Vyhnete se časově náročnému výběru exekutora i administrativním povinnostem.

Pokud nám vaše pohledávky předáte k řešení včas, zabezpečíme vám i jejich mimosoudní, případně soudní inkaso. Exekuce je nejzazší stupeň vymožení pohledávek, ke kterému jejich včasným a efektivním řešením vůbec nemusí dojít. Úplně na začátku vaší spolupráce s novými, a tudíž dosud neprověřenými, obchodními partnery mohou být námi zpracované obchodní informace. Ty vám zaručí, že se vyhnete spolupráci s insolventními firmami nebo firmami se špatnou platební morálkou. Vyhnete se tudíž i problémům s pohledávkami a jejich řešení mimosoudní a soudní cestou či následnou exekucí, případně dohlížecímu řízení.

Cena je sjednána vždy individuálně dle jednotlivých případů a rozsahu spolupráce.